Media Społecznościowe

© 2019. Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W kilku słowach o tym co robimy

Podstawowym celem naszej działalności  jest realizowanie zadań z zakresu przygotowania zawodowego młodzieży i dorosłych wynikających z programów nauczania dla danego zawodu. 

Organizujemy praktyczną naukę zawodu, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz inne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Przydatne informacje

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach

  1. pt
Zmiany w zasadach zakrywania ust i nosa
26 lutego 2021

 

 

 

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 26.02.2021 r. w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z epidemią. Wprowadza ono m.in. regionalne obostrzenia na Warmii i Mazurach i obowiązek zasłaniania nosa i ust wyłącznie maseczką.


 

Regulacja powiela wiele rozwiązań zawartych w poprzednim rozporządzeniu rządu z 21 grudnia 2020 r. - zostały w nim jednakże wprowadzone następujące najważniejsze zmiany:

 

Rozporządzenie znosi możliwość zakrywania ust i nosa za pomocą innych środków ochrony niż maseczki. Od soboty 27 lutego 2021 r. nie będzie można stosować w tym celu szalików, kominów, chust i bandan. Przyłbice będą mogły być używane jedynie dodatkowo, oprócz maseczki.

 

Województwo warmińsko-mazurskiego zostało ustanowione obszarem szczególnie zagrożonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. W przypadku tego województwa wprowadzono dodatkowe obostrzenia związane m.in. z ograniczeniami w zakresie prowadzenia usług hotelarskich, działalności kulturalnej m.in. kin i teatrów i funkcjonowania galerii handlowych.

 

Regulacja wprowadza też ograniczenia dotyczące przekraczania granicy lądowej z Republiką Czeską i z Republiką Słowacką - osoby powracające do kraju z terytorium ww. państw jeżeli nie będą posiadały negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub zaświadczenia o zaszczepieniu dwiema dawkami szczepionki przeciwko COVID-19 będą objęte kwarantanną.

 

Pełny tekst rozporządzenia: tutaj